Ing. Pavel Vyhnánek

Mírová 636/56a, 103 00 Praha-Kolovraty
mobil:     +420 604 555 522
e-mail:     vyhnanek@alfastavebni.cz
IČ: 25644742, DIČ: CZ 25644742

STAVEBNÍ DOZOR

Hajíme zájmy investora ve všech fázích výstavby. Pokud si na pomoc najdete odborníka, ušetříte čas i peníze. Zajistíme technickou i finanční kontrolu, vyřešíme problémy a připravíme stavbu ke kolaudaci.

Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.

Obsah činnosti:

  • kontrola zhotovovaného díla podle schválené projektové dokumentace

  • operativní řešení technických problémů během výstavby

  • finanční kontrola dle rozsahu provedených prací

  • kontrola jakosti, kontrola zkoušek

  • kontrola nad dílčími termíny výstavby

  • vedení kontrolních dnů

  • zajištění kompletního poradenství v průběhu výstavby pro stavebníka

  • zajištění přejímky dílčích dodávek na stavbě

  • organizační vedení přípravy na kolaudaci stavby
NAPIŠTE NÁM


Jméno

Email

Předmět

Zpráva