Ing. Pavel Vyhnánek

Mírová 636/56a, 103 00 Praha-Kolovraty
Mobil:     +420 604 555 522
e-mail:     vyhnanek@alfastavebni.cz
IČ: 25644742, DIČ: CZ 25644742

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Pokud máte představu o vlastním investičním záměru nebo již zpracovanou studii, chystáte se zpracovat efektivní projektovou dokumentaci a potřebujete zajistit stavební povolení, využijte našich služeb.

Druhy staveb:

 • Pozemní stavby - převážně bytové

 • Dopravní stavby

 • Inženýrské stavby

Obsah činnosti:

 • Zabezpečení vstupních podkladů pro projektové práce, průzkumy - zjištění průběhu inženýrských sítí, zajištění hydrogeologického, inženýrskogeologického průzkumu, radonového průzkumu.

 • Zpracování investičního záměru stavebníka - specifikace představ stavebníka a jeho požadavků na stavbu. Jedná se zejména o specifikace požadavků stavebníka pro zadání projektové dokumentace.

 • Spolupráce při projektu k územnímu rozhodnutí - výběrové řízení na projektanta, vyhodnocení výběrového řízení na projektanta, sestavení smlouvy o dílo, spolupráce s projektantem a jeho kontrola.

 • Spolupráce při projektu ke stavebnímu povolení - specifikace požadavků podle územního rozhodnutí a změn požadovaných stavebníkem, výběrové řízení (v případe jiného zpracovatele projektové dokumentace), sestavení smlouvy o dílo, spolupráce s projektantem a jeho kontrola.

 • Výběr zhotovitele (dodavatele) stavby - Sestavení výkazu výměr a směrného rozpočtu (pokud nebude součástí projektu), výběrové řízení, vyhodnocení nabídek a doporučení zhotovitele, vypracování smlouvy o dílo, posouzení a návrh řešení přípravy projektu k realizaci.

 • Vlastní dozor během výstavby – viz kapitola stavební dozor.

 • Zajištení kolaudace stavby - shromáždění dokladů a zkoušek potřebných ke kolaudaci, návrh na kolaudaci, doplnění dokladů a zkoušek podle požadavku stavebního úřadu, zajištění odstranění kolaudačních vad a nedodělků (pokud se vyskytnou).

 • Reklamační řízení - reklamace vady a kontrola odstranění během záruční doby.


NAPIŠTE NÁM

Jméno

Email

Předmět

Zpráva